Sábado de decembro na sede da AGI da cidade de Trieste, terra á tumba un taller para descubrir e mellorar a relación da parella e familiares a través da escritura e o debuxo. O obxectivo do encontro ten como obxectivo aumentar a concienciación dos participantes sobre a posibilidade de grave para xestionar crítica fases da dinámica da familia, de xeito que vai a partir deste lugar que dá lugar a ideas interesantes para o individuo, para a parella e a familia na súa totalidade.

Crises persoais, conxugal e familiar curso no contexto de ensino asistencia clínica e mediación familiar, será»ler»a través da contribución da súa caligrafía correlacionados para a Proba de L schei e para a visión sistémica do en mediación familiar.

A discusión do material elaborado a partir da experiencia persoal do profesional será grave, acompañado por contribucións teóricas e direccións de afondamento

Para facer mellor uso do sitio novo e actualizar o seu navegador para a última versión, ou tentar un dos seguintes navegadores

About